Jak CBD pomaga w zapobieganiu i łagodzeniu choroby Alzheimera?

Według statystyk choroba Alzheimera (AD) dotyka ponad 6 milionów pacjentów tylko w Stanach Zjednoczonych i obecnie brakuje dostępu do skutecznego skutecznego leku, chociaż istnieją leki, które mogą zapewnić tymczasową ulgę poprzez łagodzenie objawów. Na szczęście najnowsze badanie wykazało, że CBD może być skuteczne w zapobieganiu i łagodzeniu choroby Alzheimera.


Choroba Alzheimera jest ciężką chorobą neurodegeneracyjną związaną z pogorszeniem funkcji poznawczych i pamięci. Jednak skuteczność leków małocząsteczkowych skierowanych przeciwko amyloidowi beta (Aβ) jest dyskusyjna, istnieje pilna potrzeba opracowania alternatywnych środków terapeutycznych.

Zapalenie układu nerwowego odgrywa kluczową rolę w patologii choroby Alzheimera, prowadząc do uszkodzeń synaptycznych oraz neuronów, co podkreśla znaczenie leczenia stanu zapalnego i konieczność zachowania integralności neuronów.

Jednakże naukowcy z China Pharmaceutical University w Nanjing odkryli, że kannabidiol (CBD), kluczowy związek konopi siewnych nieposiadający efektów odurzających takich jak THC, może poprawiać funkcje poznawcze i potencjalnie zapewniać ochronę przed Aβ42, białkiem pochodzącym z białka prekursorowego amyloidu. Na uwagę zasługuje biomarker związany z początkiem choroby Alzheimera, łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, otępieniem naczyniowym i innymi zaburzeniami poznawczymi.

Badania nad CBD i chorobą Alzheimera


Badanie, opublikowane niedawno w recenzowanym czasopiśmie Cells, zagłębia się w potencjał terapeutyczny CBD w chorobie Alzheimera, próbując odkryć jego mechanizmy.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach, aby symulować chorobę Alzheimera (AD) przy użyciu Aβ1–42. Ocenili skuteczność terapeutyczną CBD i wykorzystali analizę sekwencji RNA, aby zrozumieć leżące u jej podstaw mechanizmy.

Pacjenci z AD często cierpią na deficyty pamięci i zaburzenia poznawcze z powodu utraty neuronów. Odkrycia pokazują, że CBD nie spowodowało istotnych uszkodzeń ani śmierci komórek. Z drugiej strony komórki poddane stresowi Aβ wykazywały podwyższoną żywotność ze względu na obecność CBD, co poprawiło tę sytuację.

W badaniach in vivo na myszach badacze podali myszom Aβ1–42, które poddano testowi labiryntu wodnego Morrisa — szeroko stosowanej eksperymentalnej metodzie oceny uczenia się przestrzennego i pamięci u gryzoni, która polega na obserwacji ich nawigacji w wodzie.

Myszy leczone Aβ1–42 potrzebowały więcej czasu na odnalezienie się, co wskazywało na problemy poznawcze. Natomiast leczenie CBD znacznie skróciło czas potrzebny na ucieczkę, co sugeruje poprawę funkcji poznawczych. Dodatkowo CBD pomogło złagodzić negatywny wpływ Aβ1–42. Dalsze badanie ich wzorców nawigacji wskazało na wysoki potencjał CBD w zakresie wzmacniania pamięci przestrzennej w modelach choroby Alzheimera.

Podsumowując, odkrycia badaczy potwierdzają, że CBD jest obiecującą substancją pomocną w rozwiązywaniu problemów z nauką i pamięcią w przyapdku choroby Alzheimera.

„Zasadniczo CBD łagodzi dysfunkcję synaptyczną i zapewnia neuroprotekcję podczas indukcji Aβ1–42” – czytamy w badaniu.

W mózgach chorych na Alzheimera komórki gromadzą się wokół skupisk zwanych płytkami amyloidowymi, aby je oczyścić, ale płytki te powodują stan zapalny, uszkadzają połączenia komórek nerwowych, prowadząc do śmierci komórek i wpływając na pamięć.

W badaniu in vitro zweryfikowano, czy CBD może zmniejszyć stan zapalny w przypadkach leczonych Aβ1–42. Wyniki wykazały, że CBD znacznie obniżyło działanie czynników zapalnych, zmniejszoną aktywację mikrogleju i zmniejszoną aktywację astrocytów w krytycznych obszarach mózgu dotkniętych stymulacją Aβ.

„Nasze odkrycia sugerują skuteczność CBD w łagodzeniu aktywacji mikrogleju i astrocytów, oferując korzyści przeciwzapalne, które chronią funkcje synaptyczne i łagodzą deficyty poznawcze związane z Alzheimerem. Nasze dane potwierdzają potencjalną rolę terapeutyczną CBD w przeciwdziałaniu zapaleniu nerwów związanemu z AD.” – czytamy w badaniu.

Co więcej, kannabidiol wykazał swoją zdolność do przywracania funkcji poznawczych oraz poprawy uczenia się i pamięci zaburzonej przez Aβ.

Skuteczność CBD na Alzheimera


Odkrycia naukowców podkreśliły skuteczność CBD w zmniejszaniu uszkodzeń synaptycznych, utraty neuronów oraz nadmiernej aktywacji mikrogleju i astrocytów, przy jednoczesnym obniżaniu markerów neurozapalnych.

„W naszym badaniu szczegółowo przeanalizowaliśmy wieloaspektowe właściwości neuroprotekcyjne i przeciwzapalne CBD. Wykazaliśmy jego zdolność do przeciwdziałania indukowanym przez Aβ upośledzeniom funkcji poznawczych i pamięci, hamowaniu nadmiernej aktywacji mikrogleju i astrocytów oraz zwiększaniu uwalniania czynników neurotroficznych. Ponadto, nasze analizy seq RNA dostarczyły bezcennego wglądu w rolę CBD w modulowaniu kluczowych genów w kaskadzie zapalnej, podkreślając jego silny potencjał przeciwzapalny” – podsumowuje badanie.

Chociaż badania nad wpływem CBD na chorobę Alzheimera są na wczesnym etapie, pojawiły się obiecujące wyniki. Badanie przeprowadzone w 2021 r. wykazało, że wysokie dawki CBD u pacjentów z chorobą Alzheimera w późnym stadium zwiększają ilość białek kluczowych dla usuwania płytek w mózgu, a badania z 2019 r. sugerują, że CBD może tłumić czynniki przyczyniające się do choroby Alzheimera i może być bardziej skuteczne w połączeniu z THC.

Powiązane produkty